(vr)eten en spugen

Pendaar Bartholomeus geeft zijn visie op eetstoornissen

Eten is een behoefte om jezelf in stand te houden, te laten functioneren. Wanneer het dwangmatig is om veel of weinig te eten of te drinken in alle mogelijke varianten is er mogelijk sprake van een eetstoornis.

De meest bekende eetstoornissen zijn Anorexia en Boulimia Nervosa. Er zijn veel oorzaken te vinden voor deze ziektes. Veel mensen met een eetstoornis voelen zich bijvoorbeeld niet gewaardeerd of gerespecteerd. Of ze voelen zich niet begrepen of erkend. Hieruit blijkt dat ze heel fijngevoelig zijn: veel ‘uitzendingen’ van buitenaf opvangen en daar niet altijd mee om kunnen gaan. Ze bouwen daarbij letterlijk en figuurlijk een deken of een muur om zich heen om veilig te stellen. Voor zichzelf en/of voor hun directe omgeving.

Boulimia Nervosa
Winkelen in verschillende winkels om het niet te laten opvallen dat er teveel wordt ingekocht. Zichzelf in de maling nemen. Velen schamen zich voor hun gedrag en proberen hun vreten en braken geheim te houden. Er is sprake van een uitgesproken ontevredenheid over uiterlijk en gewicht. Voor de buitenwereld niet altijd merkbaar of zichtbaar omdat ze met een normaal gewicht een abnormaal eetgedrag kunnen hebben Misbruik kunnen maken van laxeermiddelen. Anorexia is vaak de voorloper van dit gedrag. Zeker is ook dat de factoren van buitenaf een belangrijke rol spelen. Ook dat mensen weinig levensprofiel bezitten waardoor de kans op uitglijders, in onbalans komen, zeer groot is. Bijvoorbeeld in gezin, werk, woning, relatie.

Opvallend is dat eetstoornissen vaak samen gaan met persoonlijkheidsstoornissen. Bijvoorbeeld met borderline. En dat het meer voorkomt bij vrouwen als bij mannen.
Traumatische jeugdervaringen als fysiek geweld of seksueel misbruik komen maar al te vaak voor. Het borderline gedrag is o.a depressie, impulsiviteit, alcoholmisbruik of het vertonen van agressieve uitbarstingen in de vorm van woedeaanvallen of zelfverwonding. Ook hier weer het alles of niets gedrag: alles eten wat ze kunnen vinden of helemaal niks eten.

Anorexia Nervosa
Opvallend is dat deze vrouwen vaak een haat/liefde verhouding hebben met de moeder. In extreme omstandigheden weigeren ze om het lichaamsgewicht in stand te houden. Ze hebben sterk de behoefte aan liefde, aandacht en waardering. Er is meestal afwezigheid van de menstruatieperiode van ten minste drie maal achtereenvolgend. Er zijn klachten als: slaapstoornissen, constipatie, Cyanose (blauwe verkleuring van vingers en tenen), Lanugo (donsachtige lichaamsbeharing), trage polsslag (minder dan 60 per minuut), bloedarmoede, een tekort aan witte bloedcellen. Tenslotte hebben mensen met anprexia nervosa vaak problemen met de seksuele identiteit. Ze moeten zeker steun en hulp zoeken in de reguliere sector, met of zonder samenwerking met het alternatieve circuit. Het belangrijkste is het zelf willen, anders vervallen ze snel weer in hetzelfde patroon van niks eten.

Verklaring
Ook hier is niet voor 100% zeker. De ene mens is er meer gevoelig voor dan de ander. Biologisch, psychologisch en sociale invloeden spelen een belangrijke rol bij mensen die een eetstoornis hebben. Bloedsuikerspiegelschommelingen zijn vaak een gevolg van verkeerd eetgedrag. Met name komen hier ook weer de suikers en de zoetstoffen naar voren. De kans op suikerziekte is aanwezig. De schildklier is in onbalans. In de meeste gevallen geeft deze een te trage uitslag: “hypothyreoide”. Ik denk dat de levensles om het een en ander los te laten hierbij van toepassing is. Niet de hele wereld op je nemen nemen en je overal verantwoordelijk voor voelen. Loslaten betekent ook: niet aan het verwachtingspatroon te moeten voldoen, bang zijn om afgewezen te worden, steeds weer beter je best gaan doen, bang zijn om fouten te maken, niet alles onder controle houden, niet perfect hoeven te zijn en zeker geen verwijten willen horen zoals “je lijkt wel op je moeder”. Niet in de slachtofferrol willen blijven.

Therapie
Elke hormonale klier, elke chakra, heeft een verbinding met elkaar in het lichaam waardoor het mogelijk is om de stoornissen via de pendel op te sporen. Een hormonale stoornis of hormonale verandering kan aanleiding geven tot een eetstoornis. Mogelijk ontstaat hierdoor een verandering in de verhouding tussen de mannelijke en de vrouwelijke hormonen. Hierdoor kan eventueel ook de twijfel ontstaan tussen het wel of geen kinderen willen krijgen. Ook de seksuele gevoelens kunnen daardoor veranderen in biseksuele of lesbische verhoudingen. Een op de vijf vrouwen willen geen kinderen. Bij meisjes van allochtone afkomst met als klachten somberheid, eenzaamheid en een aanwezigheid van seksueel geweld. Mogelijk is hierbij ook een vorm van kopieergedrag aanwezig. Hierdoor kunnen perioden van extreem gedrag vaker voorkomen dan perioden van “normaal gedrag”. Wellicht een vorm van steun bij elkaar zoeken en herkenning. Het erbij willen horen. Wie zou het kunnen ontkennen?

In veel gevallen ben ik in staat in mijn Pendelpraktijk Bartholomeus de chakra’s (energiepunten) van het lichaam te laten doorstromen zodat er weer een positieve balans, een evenwicht komt in het lichaam.

Begraaf me niet in een hoekje van het kerkhof
begraaf me in een deel van je hart
Ik wil niet vergeten worden
Ik wil bij je zijn

Alleen als jij het wil openen
Alleen als jij het wil
Geloof dat ik je wil steunen
Alleen als jij het wil

Ik wil van je blijven houden
Met jouw liefde
Met jouw pijn en verdriet
Alleen als jij het wil

Ik wil je steunen
Ik wil bij je zijn
Niemand anders zal mij horen
Niemand die mij ziet

Bron: paraview augustus 2006