Grens-slopers

Geen enkel mens is volmaakt, we hebben allemaal onze eigenaardigheden. Maar wanneer iemands persoonlijke eigenschappen of uitingen heel extreem zijn, storend voor zichtzelf of voor anderen dan is er vermoedelijk sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Naar schatting heeft 10% van de bevolking hier last van. 

In mijn pendelpraktijk kom ik dit veelal tegen in de vorm van borderlinergedrag. De mensen in consult lijden er zelf onder of hebben er mee te maken in hun directe omgeving. Het is niet mijn bedoeling om door dit artikel een stempel op iemands hoofd te drukken, maar uit te leggen waar het gedrag uit kan bestaan, waar dat volgens mij door veroorzaakt wordt en wat je er aan kan doen.

Persoonlijkheidsstoornis
Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De meest voorkomende is borderline. Vroeger werd deze ook wel de hysterische persoonlijkheidsstoornis genoemd. Deze mensen laten theatraal, overdreven, heftig en dramatisch gedrag zien. Ze staan vaak in het middelpunt van de belangstelling, trekken aandacht met provocerend gedrag en uiterlijk vertoon. Ze flirten met jan en alleman. Ze laten zich ook gemakkelijk door mensen en de omgeving beïnvloeden. Soms zien ze ‘het leven niet zitten’. Borderliners hebben vaak een mix aan gedragingen, overlappen ook vaak met gedragingen van andere persoonlijkheidsstoornissen.

Bij de narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden de mensen zichzelf heel belangrijk en fantastisch. Vaak overdrijven ze hun prestaties en talenten op een zodanige wijze, dat andere mensen dat niet in twijfel durven of mogen trekken. Er is werkelijkheidswaanzin: fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar. Hooghartig en arrogant zijn hen niet vreemd, ze hebben een opvallend gebrek aan zelfkritiek en invoelend vermogen. Op het eerste gezicht kunnen ze een zeer positieve indruk maken maar zelden zijn ze in staat een relatie met anderen in stand te houden.

Grens-slopers
De borderline-mensen zijn naar mijn ervaring in staat zichzelf en hun directe omgeving in opperste verwarring te brengen. De naam ‘borderline’ zou vrij vertaald grens-loper, grensgeval kunnen zijn. Ze gaan op een dusdanige manier over de grenzen heen dat het voor hun omgeving en voor henzelf moeilijk is hiermee om te gaan.. Ze gaan van het ene uiterste in het andere. Borderline gedrag is niet uitsluitend negatief; sommige mensen ervaren het wel als spannend en zeer wisselend. De ene borderliner zal zijn gedrag heel vermoeiend vinden, de ander als spannend en erkent het gedrag en kan er wel mee omgaan. Wanneer dat zo is, dan is een relatie bijv. mogelijk. Het is dan bespreekbaar in het gezin, de relatie, of op het werk. Het wordt pas moeilijk als de persoon het structureel voor zichzelf niet wil c.q kan herkennen.

Kennmerken
Hieronder volgen verschillende voorbeelden van Borderline kenmerken:

  • Instabiliteit en stemmingswisselingen. Alles of niets denken, impulsiviteit, ‘ik haat je maar verlaat me niet’- gedrag, zichzelf opzettelijk verwonden of gedachten over zelfdoding, identiteitsproblemen, zeer gevoelig voor op- of aanmerkingen, die ze als kritiek ervaren, een rechtstreekse aanval.
  • Dissociatieve verschijnselen zoals een gevoel van vervreemding, een beangstigend gevoel van innerlijke leegte
  • Psychotische verschijnselen zoals in de war of achterdochtig kunnen zijn; iets kunnen bedenken wat er helemaal niet is.
  • Uit al mijn consulten komt naar voren dat het stuk voor stuk oude zielen zijn die vele malen gereïncarneerd zijn. Het zijn sociaal gevoelige mensen, ze zouden bijv kunnen werken in de gezondheidszorg. Maar er zijn altijd factoren waardoor ze er niet aan willen of kunnen beginnen. Als ze er al aan beginnen dan blijkt dat ze het niet kunnen volhouden. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in bv werk of relaties. Aan iets of iemand beginnen ze met heel veel hartstocht maar zien het zo tussen de vingers wegglippen. De ene nacht ligt er bij wijze van spreken een roos op je kussen, de andere nacht een cactus.
  • Zeer opvallend is dat deze mensen niet over hun grenzen laten walsen maar dat met een groot gemak en als vanzelfsprekend wel bij de ander doen. Wanneer dat gebeurt zoeken ze uiteraard de schuld bij de ander, die heeft het ‘toegestaan’. In mijn ogen heeft die ander het niet kunnen voorkomen. Ze zoeken wraak, oorlogszuchtig zijn ze dan. Wanneer de ander een fout heeft gemaakt, dan is het wachten op diens zwakke moment. Als deze het ‘wil goedmaken’, dan wordt meedogenloos en supersnel toegeslagen om de ander op zijn of haar fout te wijzen. Terwijl vaak niet eens duidelijk is wat die fout dan wel is. De ander laat hij/zij achter, zich niet begrepen voelend. Deze zal steeds meer zijn best gaan doen om zich maar niet afgewezen te voelen.
  • Het moeilijk vinden om zich aan iemand te hechten of onthechten, bang om gekwetst te worden maar zeker wel een ander kunnen kwetsen. Zich in een rap tempo van de ene rleatie in de andere storten. Het niet zo nauw nemen in de seksuele behoefte, zelfs in dat circuit werkzaam kunnen zijn, dan wel geweest zijn.
  • Het op zoek zijn naar meer ruimte, grensverleggend zijn. Steeds een stapje verder. Niet snel tevreden kunnen zijn met wat er is, want dan sta je stil en dat kan onrust veroorzaken
  • Een ander kunnen manipuleren of juist een ander geheel vrijblijvend iets laten ondernemen en dan de verantwoordelijkheid geheel bij de ander leggen zonder de eigen grenzen aan te geven. Vaak zijn ze in het begin van de relatie ongelooflijk lief, waanzinnig attent. Je zweeft weg op een wolkje van liefde. Helaas is het vaak wachten op de onweersbui.

Voor alle duidelijkheid: het is zeker niet mijn bedoeling om een uitsluitend negatief beeld te schetsen. Het is vooral belangrijk dat door herkenning van het gedrag het uit te leggen is naar partners, relaties en/of familie.

Vaak is verlatingsangst in de gedachten, “ik haat je, maar verlaat me niet”. Ze manoeuvreren een ander in een onmogelijke positie en als de ander “wegvlucht” is er de reactie: zie je wel, iedereen verlaat me!! als je maar lang en goed blijft doorzieken is de kans groot dat mensen je verlaten.

Energie opvangen en uitzenden
Borderliners zijn tevens zeer gevoelig voor energieën van buitenaf, van mensen in hun omgeving. Waarschijnlijk pikken ze al in de baarmoeder signalen, spanningen, dominant gedrag van een of beide ouders op. Zelfs de bevruchting kan al een belangrijke rol spelen in hun verdere leven. Dit kan zich uiten in alle soorten van verslavingen, stress en spanningen in alle denkbare soorten. Opvallend is dat deze mensen zich ook laten zien in de paranormale wereld, wellicht ook op zoek zijn naar een zekere rust, hun eigen spiritualiteit? Of naar een verklaring zoeken voor hun gedrag of ervaringsdeskundige?

In ons energieveld zijn stralen, waar zowel de mens, het dier of de plant zeer gevoelig voor zijn. Het is opvallend dat sommige planten bij de een doodgaan en bij de ander in min of meer dezelfde omstandigheden niet dood gaan. Als het voorval herkend wordt door de Borderliner volgt vaak de verklaring: planten doen het niet in mijn huis, het ligt aan het huis. Zij denken niet aan hun eigen uitzending van negatieve energie. Opvallend is dat die mensen vaak een voorkeur voor katten hebben. Een kat ligt vaak in huis te slapen op een aardstraal c.q negatieve pool. Ze voelen wellicht tot elkaar aangetrokken?
In een relatie kan het tot uiting komen wanneer beide mensen hetzelfde karakter bezitten dat ze elkaar afstoten. Vergelijkbaar met twee pluspolen van het licht of er de twee minpolen. Ze blijven eigenlijk alleen maar elkaars gedrag bijstellen en er ontstaat regelmatig kortsluiting. Ze vinden het moeilijk om grenzen aan te geven. Vooral naar hun omgeving.

Samenhang
De combinatie tussen de hormonale (endocriene) klieren; hypofyse en schildklier en het karakter en factoren van buitenaf zijn belangrijk binnen het borderlinegedrag.

Ik begin bij de schildklier. Bij alle consulten is er een instabiliteit van de schildklier, deze werkt te snel of juist te traag. De schildklier hoort bij het vijfde chakra, een energiepunt en staat voor balans of onbalans tussen lichaam en geest. Dat vind ik ook terug in de hypofyse.
Het karakter van de persoon is voor mij bepalend of ik al dan niet met een persoonlijkheidsstoornis te maken heb. Bv wanneer een persoon te maken heeft met een zwakke of juist sterke vorm van egoïsme, eigenzinnigheid, hardheid voor zichzelf en/of voor anderen, (of juist tegengesteld) opofferend kunnen zijn, niet tegen spanningen kunnen, vaak hun emotionele grenzen niet kunnen stellen of de harmonie willen vasthouden ten koste van zichzelf.

De schildklier is zeer gevoelig voor deze uitzending door o.a. teveel zout. In zout zit jodium en dit geeft een te snelle werking. De zoetstoffen geven het tegenovergestelde, een te trage werking. De stoffen zijn aanwezig in bijna alles wat we eten en drinken, zeker ook in fruit. In een banaan of een zoet appeltje zitten ook drie suikerklontjes. En niet te vergeten in al die potjes met pilletjes ter vervanging van suiker, de bekende kunstmatige zoetstoffen. De ene mens is er gevoeliger voor dan de ander. Zeker wanneer iemand al in een onbalans verkeert. Bijvoorbeeld: als de autoband weinig profiel heeft, dan ben je veel kwetsbaarder voor een lekke band of een uitglijder dan wanneer je voldoende profiel hebt.

Ik ben er van overtuigd dat deze bevindingen tevens van grote invloed zijn op de andere hormonale klieren zoals de alvleesklier – pancreas-. Deze maakt overuren om het insulineniveau op peil te houden. Bij te kort aan suikers of een teveel aan insuline, praten we over een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).

Meer dan opvallend is dat de symptomen van hypoglykemie overeenkomen met de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen o.a. In het borderline-gedrag. Depressieve gevoelens, vermoeidheid, besluiteloosheid, woedeaanvallen, opblazen van onbelangrijke zaken, afspraken niet nakomen, gebrek aan energie, uit het leven willen stappen, etc.

Eveneens opvallend is dat de karakters van de borderliner en een van de ouders, vaak de moeder, botst. Eetstoornissen zijn ook een terugkomend signaal.
Bij jongens is het vaak een “het onder controle willen houden.” Om vooral niet op de vader te lijken, als storing van de vaderskant komt. Ook valt op dat ze relaties opzoeken met dat vertrouwde herkenbare gedrag. Daaruit moeten ze leren en het mogelijk een halt toeroepen.

Balans
Ik ben van mening dat wanneer de schildklier in balans is ( als voldoende schildklierhormoon in het bloed aanwezig is) de samenwerking met de hypothalamus en uiteindelijk de hypofyse (de meld- en regelkamer van het lichaam) goed verloopt.
Voor mensen die hiervoor gevoelig zijn, zijn voeding en stress belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Voldoende nachtrust, veel in de buitenlucht, ademhalingsoefeningen, vitaminerijk voedsel, matig met alcohol, koffie en vlees.

In veel gevallen ben ik in staat in mijn pendelpraktijk Bartholomeus de chakra’s (energiepunten) van het lichaam te laten doorstromen zodat er weer een positieve balans, een evenwicht, komt in het lichaam.